เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 
 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017

 
 

 
           ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้  
            
 

 
           ประวัติความเป็นมา  
           ตราประจำเทศบาล  
           ลักษณะที่ตั้ง  
           ประชากร  
           โครงสร้างพื้นฐาน  
           แผนที่  
            
 

 
           รายชื่อผู้บริหาร  
           รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต  
           คำแถลงนโยบาย ปี 2555  
            
 

 
           รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  
           ประชุมสภา  
          
 

 
           โครงสร้างเทศบาล  
           บุคคลากร  
           ติดต่อเทศบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

 
 

 
 

ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 
 

 
 

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

 

 

ภาพกิจกรรม

 
 

 
     
นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

         
   

   
         
   

   
         
   

   
         
   

   
         
   

   
         
   

   
         
   

   
         
   

   
         
       
         
       
         
 

 
     
 

 
         
         

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

 
     
 


 

 
     
     
     

 

 

 

 
 
 
  สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  
  ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก  
  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 26000  
  โทร. 037311097 โทรสาร. 037311097