เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

หน้าแรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ติดต่อเทศบาล

 

หน้าแรก

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ตราประจำเทศบาล
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
นโยบายผู้บริหาร
ประชุมสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้างบุคคลากร

ผู้บริหาร
ผู้บริหารตั้งแต่อดีต
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างองค์กร
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนงานและงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบกฎหมายต่างๆ

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลิงค์ที่หน้าสนใจ


 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

เทศบาลเมืองนครนายก

 

 

 

   

สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก

ข1-300 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

โทร 037-311303 , 037-311097 แฟกซ์ 037-311097