เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

หมายเลขของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองนครนายก

ชื่อ-ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 081-3058085
ห้องนายกเทศมนตรี 037-315-967
ห้องปลัดเทศบาลเมืองนครนายก 037-311-302
สำนักปลัดเทศบาลเมืองนครนายก           037-315-097 (FAX)
กองคลัง 037-312-176
กองช่าง 037-311-013
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-311-264
กองสาธารณสุขฯ (งานศูนย์) 037-315-442
กองสวัสดิการสังคม 037-315-443
กองวิชาการและแผนงาน 037-311-303
กองการศึกษา 037-311-098
งานเทศกิจ (คุณเสถียร) 081-949-9075
งานทะเบียนราษฎร์ 037-313-298
งานพัสดุการเงิน 037-314-263
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 037-311-088
โรงรับจำนำ 037-311-041

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ตราประจำเทศบาล
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่

คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต
คำแถลงนโยบาย ปี 2555

สภาเทศบาล

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ประชุมสภา

ส่วนราชการ

โครงสร้างพื้นฐาน
บุคคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติต่างๆ

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

     

 

ภาพกิจกรรม

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก

ข1-300 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

โทร 037-311303 โทรสาร 037-315-097