เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)          ของเทศบาลเมืองนครนายก

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ ถึง มี.ค ๖๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    (รอบ ๑๒ เดือน)