เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ตราประจำเทศบาล
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
คณะผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต
คำแถลงนโยบาย ปี 2555
สภาเทศบาล
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะผู้บริหาร

                  

 

 
 

นายยงยศ อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

 

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

นายพีรวุฒิ   อิงคศิริ

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

นายประยูร งานระเบียบ

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

 

 
 

นางรัตนา ทัดภู่

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองนครนายก