เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะผู้บริหาร

                  

 

 
 

 

นายศุภกฤษณ์      จัยสิทธิ์

ายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 062-545-9655

 

 

 

 

นายณรงค์     วนิชอาภาพรรณ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 065-265-4565

นายมงคล     แก่นโพธิ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 081-450-6025

นายเสนาะ     ยิ้มเจริญ

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 081-577-7663