เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

             

***ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก*** ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนนครนายกได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้ามากมาย ทั้งของกินและของใช้ นอกจากนี้ด้านท้ายตลาดบริเวณแยกสื่อสาร ต่อเนื่องไปถึงหลังโรงเรียนอนุบาลนครนายก ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดเล็ก ๆ ขายหนังสือมือสอง ขายสัตว์เลี้ยงสวยงาม ต้นไม้ดอกไม้ประดับ และของมือสองแปลกๆ ตาให้ชม ชิม ช็อป กันอย่างเต็มที่
พิกัด : ตั้งอยู่ด้านทางเข้าโรงรับจำนำเทศบาลเมืองนครนายก สามารถจอดรถได้ที่วัดโพธิ์นายก และที่จอดรถเอกชนด้านซ้ายมือ

 

วัดใหญ่ทักขิณาราม หรือวัดใหญ่ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครนายก ไฮไลต์ของวัดนี้อยู่ที่พระอุโบสถหลังเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว โดยอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.15 เมตร และสูง 10 เมตร สร้างโดยฝีมือช่างชาวเวียงจันทน์ ตัวพระอุโบสถเป็นเครื่องไม้ มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน บานประตูเป็นไม้แกะสลัก รอบด้านขวามือเป็นรูปยักษ์ถือกระบองชูขึ้นและเท้าเอว หน้าบันไดแกะสลักเป็นรูปเทพพนม ส่วนกำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งแบบศิลปะตะวันออกด้านนอกกำแพงแก้วฝั่งทิศตะวันตกมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบทรงเครื่องซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้เป็นโบราณสถาน โดยร่วมมือกับทางวัดทำการบูรณะอุโบสถให้กลับมามีสภาพดี เช่นเดิม
เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.30 น.

วัดบุญนาครักขิตาราม เดิมชื่อว่า วัดต่ำ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากว่า 200 ปี มีมีพระพุทธรูปปางสุโขทัยและพระมาลัย ที่เก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ ลักษณะเด่นของวัดนี้ คือ
หลวงพ่อเศียรนคร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗๗ เซนติเมตร องค์พระสูง ๒๑๙ เซนติเมตร ฐานพระสูง ๓๕ เซนติเมตร เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยและพระมาลัย เนื้อโลหะ, มีเครื่องลายครามโบราณ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองนครนายกให้ความเสื่อมใสศรัทธา

 

วัดอุดมธานี ***
เป็นพระอารามหลวง ประวัติความเป็นมา เป็นวัดเก่ามีอายุกว่าสองร้อยปี เดิมชื่อวัดแก้วตา สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกแล้วทรงเยี่ยมวัดนี้ และได้มีพระดำรัสให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอุดมธานี เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วจึงนำพระประธานในโบสถ์เก่ามาประดิษฐานเป็นพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้างประมาณ 26 นิ้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2463
วัดอุดมธานี จึงเป็นแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณวัตถุ และเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าควรแก่การศึกษาในวัดอุดมธานี เช่น พระบรมธาตุ อัญเชิญจากประเทศอินเดียและศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างจากหินโบราณจากเมืองพุกาม ประเทศพม่า พระพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชคนครนายก ภิปูชนีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร
พิกัด : มาจากถนนสุวรรณศร ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำนครนายก ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้าย ประมาณ 2 กม. จะเห็นซุ้มทางเข้าวัด ขับเข้าไปประมาณ 300 เมตร จะถึงวัด
 


 

วัดศรีเมือง ฯ อยู่ในตำบลนครนายก อำเภอเมือง ฯ เดิมอยู่ติดกับวัดเกาะ สันนิษฐานว่า เป็นวัดสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอาคารหมู่กุฎิเรือนไทย มีวิหารบูระพาจารย์ เป็นขั้น ๆ สวยงาม ซึ่งได้บูรณปฏิสังขรณ์จากกุฎิเดิม ประยุกต์ให้เข้ากับสภาพปัจจุบันได้อย่างประณีต และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งวัดศรีเมืองได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมดีเด่นของจังหวัดนครนายก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐
ทุกวัน เวลา 06.00 18.00 น.