เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๕ โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ตรงข้ามถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๒/๑ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย ๑๐/๓ โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียดการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3)

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564

 

รายละเอียดการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก(ตค. 63 - มีค. 64)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

 

ประจำปีงบประมาณ 2564