หน้าหลัก กระดานสนทนา ร้องเรียน ระบบ e-mail facebook ติดต่อเทศบาล
 

เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

    ลักษณะทั่วไป
    เขตการปกครอง
    สภาพสังคม
    บริการพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    โครงสร้างองค์กร
    อำนาจ/บทบาทหน้าที่
     คู่มือปฏิบัติงาน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
 
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ
    หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายการผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนอัตรากำลัง
    คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก
    ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนการดำเนินงาน
    ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา    
       ท้องถิ่น
    ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
       การดำเนินงาน
    การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
 
    คู่มือประชาชน
     บริการแบบฟอร์มต่างๆ
    สถิติการให้บริการ
    รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
     E-Service
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี
 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    นโยบายไม่รับของขวัญ
    เจตจำนงสุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยง
     การจัดการความเสี่ยง     
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กร
       ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการ
       ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการฯ
    กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการประชุม
    รายงานการประชุมสภา
    การกำหนดสมัยประชุมประจำปี
    การเรียกประชุมสภาเทศบาล
    การนัดประชุมสภาเทศบาล

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                     

 

  

 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA ที่นี่

รับเรื่องร้องเรียนการุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

free website hit counters

 
 
 
 

 

      

 

 คลิ๊กที่รูปภาพแผนที่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนำทาง

 

 

 
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  300  นนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก   26000   
    หมายเลขโทรศัพท์ 037-315443   โทรสาร 037-315443   E-mail : saraban@nayokcity.go.th

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล