ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

   
   

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

   
   

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก