E-Mail
  เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ลิงค์ที่หน้าสนใจ


 

Mail เทศบาลเมืองนครนายก

 

  พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 และ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา - ถวายเทียนพรรษา ณ วัดรังษีโสภณ

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
     
     
     

 

แผนที่เทศบาลเมืองนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองนครนายก

ข1/300 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

หมายเลขโทรศัพท์ 037-311097 โทรสาร 037-311097