E-Mail
  เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ลิงค์ที่หน้าสนใจ


 

Mail เทศบาลเมืองนครนายก

 

         วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองนครนายก โดยนายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกคน ประชาชน ได้จัดประเพณีวันสงกรานต์และสรงน้ำพระ ประจำปี 2561
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

แผนที่เทศบาลเมืองนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองนครนายก

ข1/300 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

หมายเลขโทรศัพท์ 037-311097 โทรสาร 037-311097