E-Mail
  เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ลิงค์ที่หน้าสนใจ


 

Mail เทศบาลเมืองนครนายก

 

         ด้วยในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยนายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพนักงานของเทศบาลฯ ได้จัดพิธีทำบุญเสี้ยงพระ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก
 
 

 

 

 

 

 
 
     
 
     
 
     
   
     
     

 

แผนที่เทศบาลเมืองนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองนครนายก

ข1/300 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

หมายเลขโทรศัพท์ 037-311303,037-311097 โทรสาร 037-311097