เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองนครนายกได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พ่อดีเด่น

ประจำปี 2560 โดยมีนายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก