เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลเมืองนครนายก พร้อมทั้งผู้บริหารของเทศบาลเมืองนครนายก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก