เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
 

วันที่ 24 เมษายน 2560 เทศบาลมืองนครนายก ได้ทำบุญเทศบาล โดยมีนายยงยศ  อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานของเทศบาลเมืองนครนายกเข้าร่วมทำบุญเทศบาลในครั้งนี้ ณ . ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก