เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
     พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก ทั้ง 3 โรงเรียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยมี นายพีรวุฒิ  อิงคศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เป็นประธานในการมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ