เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
            โครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านสวน หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Work)