เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
              วันที 11 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองนครนายก โดยนายพีรวุฒิ อิงศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และสมาชิกสมาเทศบาล ได้นำปฏิทินปีใหม่ 2560 ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองนครนายก