เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
              วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองนครนายก ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ ณ. เทศบาลเมืองนครนายก