เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

             วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูปพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)