เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

             ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เทศบาลเมืองนครนายกร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระภัตหารเพลแด่พระภิกษุสงค์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง)