เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

                เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประสกนิกรเป็นจำนวนมาก ร่วมแรงร่วมใจกันร้องเพลงชาติไทย ปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรมแปรอักษรเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559