เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

   วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมประชาคมเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อเสนอโครงการความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองนครนายก ณ. อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ