เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

        พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสงค์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก