เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

     โครงการ "นครนายกเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. โดย ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี และคณะหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ ณ. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก