เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

    

      การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก