เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

     ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองนครนายก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหมอนนาง จ. ชลบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลหมอนนาง โดยมีนายพีรวุฒิ อิงคศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เป็นประธานในการต้อนรับ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก