เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 

วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดกิจกรรม"เยาวชนไทยหัวใจสีขาว" ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง เพื่อจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 87 คน ซึ่งมี นางรัตนา ทัดภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ร่วมเป็นประธานในพิธี และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและข้าราชการครู ร่วมเป็นเกียรติ ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก