เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
           วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และเทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกส่งไปกำจัด