เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
     ทศบาลตำบลไผ่ต่ำ จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยในวันที่ 28 กรกาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.เทศบาลตำบลไผ่ตำได้ขอศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองนครนายก ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครนายกให้การต้อนรับและให้ขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)