เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
          วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองนครนายก ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์สงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและของชาวจังหวัดนครนายก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายก