เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
             

     ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองนครนายกได้จัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) ประจำเดือน มีนาคม 2559  ณ. ห้องทองหลาง ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท  โดยเทศบาลเมืองนครนายกเป็นหน่วยงานประสานความเรียบร้อยและเป็นเจ้าภาพในการจัดพบปะสังสรรค์ในครั้งนี้