เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
             

     วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เทศบาลเมืองนครนายกได้เข้าร่วมโครงการองค์กรหัวใจดี โดยกรมควบคุมโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป้าหมายคือบุคลากร ในสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฟังบรรยายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีนายสันติ นุชหอม รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ของเทศบาลเมืองนครนายกเข้าร่วมในการอบรม ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก