เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
             

      วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองนครนายก และหัวหน้าส่วนข้าราชการ ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาศึกษาดูงาน