เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
  

     วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 ดร.สุจินต์ ไขยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย