เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 
 
    ต้อนรับเทศบาลตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ