เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

ลักษณะที่ตั้ง

                  

เทศบาลเมืองนครนายกตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 15.87 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

            ทิศเหนือ           :      ติดต่อกับตำบลพรหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
            ทิศใต้                :      ติดต่อกับตำบลท่าช้าง ตำบลวังกระโจม ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
            ทิศตะวันออก    :      ติดต่อกับตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
            ทิศตะวันตก      :      ติดต่อกับตำบลพรหมณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก