เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ตราประจำเทศบาล
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
คณะผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต
คำแถลงนโยบาย ปี 2555
สภาเทศบาล
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประจำเทศบาลเมืองนครนายก

                      เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีพื้นที่นาเป็นส่วนมาก ฉะนั้นอาชีพหลักของราษฎร คือการทำนาเพราะปลูกข้าวและทำนาก็ได้ผลสมบูรณ์ดี บรรพบุรุษของไทยเรานับถือพระแม่โพสพมาก แม่โพสพคือ ธิดาประจำข้าวหรือเจ้าแม่แห่งข้าว เป็นผู้ปกครองคุ้มครองและบันดาลให้ผลผลิตสมบูรณ์ ฉะนั้นเทศบาลเมืองนครนายกจึงได้ทำรูปแม่โพสพถือรวงข้าวเป็นตราประจำเทศบาล