เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประจำเทศบาลเมืองนครนายก

                      เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีพื้นที่นาเป็นส่วนมาก ฉะนั้นอาชีพหลักของราษฎร คือการทำนาเพราะปลูกข้าวและทำนาก็ได้ผลสมบูรณ์ดี บรรพบุรุษของไทยเรานับถือพระแม่โพสพมาก แม่โพสพคือ ธิดาประจำข้าวหรือเจ้าแม่แห่งข้าว เป็นผู้ปกครองคุ้มครองและบันดาลให้ผลผลิตสมบูรณ์ ฉะนั้นเทศบาลเมืองนครนายกจึงได้ทำรูปแม่โพสพถือรวงข้าวเป็นตราประจำเทศบาล