เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๔

 

          ด้วยกองทัพบกจะดำเนินการเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์  https://rcm65.rta.mi.th/rta/

ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มหราคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สถานที่คัดเลือก มณฑลหารบกในพื้นที่ โดยรับสมัครชายไทยที่มีคุณสมบัติดังนี้

          ๑. เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (ไม่รับสมัครผู้ที่จบ รด.ปี ๓)

          ๒. เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๓ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดนครนายก โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๒๓