เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

ข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลเมืองนครนายก

                  

1. ตลาดผ้า
- ที่ตั้ง ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
- จำนวนแผงค้าทั้งหมดจำนวน 60 แผง
- เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ เวลา 6.00 น. 12.00 น.


2. ตลาดจามจุรี มาร์เก็ต
- ที่ตั้ง ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
- จำนวนแผงค้าทั้งหมดจำนวน 200 แผง
- เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 06.00 น. 20.00 น.

3. ตลาดนัดสี่แยกวัดอุดม
- ที่ตั้ง ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
- จำนวนแผงค้าทั้งหมดจำนวน 30 แผง
- เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 16.00 น. 20.00 น.

 


4. ตลาดนัดเปิดท้ายศรีเมือง
- ที่ตั้ง ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
- จำนวนแผงค้าทั้งหมดจำนวน 120 แผง
- เวลาเปิดทำการ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. 20.00 น.


 

5. ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก
- ที่ตั้ง ถ.สันคูเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
- จำนวนแผงค้าทั้งหมดจำนวน 221 แผง
- เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 03.00 น. 18.00 น.


6. ถนนคนเดินเทศบาลเมืองนครนายก
- ที่ตั้ง ถ.ธงไชย ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
- จำนวนแผงค้าทั้งหมดจำนวน 92 แผง
- เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 17.00 น. 20.00 น.