เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสภาเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
 - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
 - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
 - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือเชิญ
ประชุมสภาเทศบาล

- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
 - หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
     - หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ. 2563
     - หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ. 2563
     - หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/3 ประจำปี พ.ศ. 2563
- หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
 - หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล

- ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
 - ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
    - ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ. 2563
    - ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ. 2563
   - ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/3 ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
- ประกาศเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

 - รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๑

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๓

- รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓